İLETİŞİM
FORMU

Multitek Villa Set

MULTİTEK VİLLA SET

 Villaset'ler bir kapı paneli, bir daire monitörü ve bir adaptörden meydana gelir.
Kapı paneli ve daire monitörü birbirene 4x0,25 mm kablo ile bağlanır. (iki kablo besleme adaptörünü bağlanır.) İstenirse 1 villaset'e ilave 3 adet daire mönitörü bağlanabilir. ( Toplam 4 monitör) Kapı paneli aradığında 4 mönitör aynı anda çalar.
İstenirse villaset'e KSU-01 kamera seçme ünitesi bağlanarak sisteme 4 adet kapı paneli bağlamak mümkündür. Her bir kapı panelinden yapılan aramada tüm daire mönitörleri çalar.